ساختار:

فتی الکل اتوکسیلات، نانیونیک

موارد استفاده:

کف کم، نفوذ پذیری مؤثر و بالا و عامل هواگیر (خارج نمودن هوای موجود از محصول) حتی برای پروسه‌های تکمیل نساجی مخصوصأ برای حمام قلیایی

خواص:

  • - مایع شفاف و بی‌رنگ
  • - جرم حجمی در 20 درجه سانتیگراد برابر 1gr/cm3
  • - پی – اچ gr/Lit 10 محلول بین 5 و 7
  • - قابل حل در آب سرد
  • - بالاترین قدرت نفوذ پذیری در پی اچ 13-2
  • - مقاوم در برابر نمک سولفات سدیم Na2SO4 تا 80 گرم در لیتر
  • - مقاوم دربرابر مواد اکسید کننده و احیا کننده عوامل سفید گری
  • - دارای هواگیری مؤثر و ممانعت از شناور شدن پارچه
  • - کف کم
  • - عاری از سم آنزیمی