ماده مخصوص شستشوی احیایی پارچه های پلی استر و مخلوط آن ساختار:

محلول مایع ترکیب اسید سولفونیک، بدون بار الکتریکی

موارد استفاده:

ماده احیأ کننده جهت شستشوی احیائی رنگرزی دیسپرس با pH اسیدی در حمام رنگ و پارچه‌های چاپ شده.

مناسب برای شستشوی پلی استر پشم بعد از رنگرزی پلی استر.

خواص:
  • مایع شفاف، بی‌رنگ
  • جرم مخصوص دردمای 20 درجه برابر 1,3 g/cm3
  • مقاوم در برابر آب سخت