دیسپرس کننده و تسریع کننده با قدرت یکنواخت کنندگی بالا مخصوص پلی استر ساختار:

مشتقات کربوکسیلیک اسید و اتوکسیلاتها، نانیونیک

موارد استفاده:

ماده یکنواخت کننده و تسریع کننده رنگرزی با کف کم با خاصیت نفوذپذیری بالا جهت رنگرزی پلی استر در دمای HT

خواص:

- برداشت رنگ یکنواخت را حاصل می‌شود.

- عاری از فتالیک اسید استرها می‌باشد.

- سازگار با محیط زیست (Free of APEO).

- دارای قدرت امولیسون‌کنندگی است و به راحتی در آب حل می‌شود.

- کف خیلی کم حتی در دمای HT.

- حتی در L:R‌های خیلی پایین مناسب است.

- دارای قدرت یکنواخت‌کنندگی عالی.

- برای رنگرزی با کریر و یا در شرایط HT مناسب است همچنین در ماشین‌های رنگرزی بیم قابل استفاده است.

- در برابر اسیدها، قلیاها و اتوکسیلاتها در شرایط متعارف پایدار است.

- با مواد نانیونیک و آنیونیک سازگار است.

- مناسب برای استفاده در سیستم تزریق اتوماتیک می‌باشد.