آزمایشگاه لیافام شیمی

لیا فام شیمی جهت تضمین کیفیت محصولات خود و کنترل کیفی مواد کمکی نساجی دارای آزمایشگاهی پیشرفته مجهز به دستگاه های مختلف، شامل: استنتر آزمایشگاهی، فولارد آزمایشگاهی، آون، دستگاه های نمونه رنگ کنی تحت فشار آزمایشگاهی، دستگاه تست ثبات سایشی، کابینت نور، میکسر و … می باشد.

از این رو ما در لیا فام شیمی قادر به انجام کلیه تست های مربوط به رنگرزی و تکمیل جهت تضمین کیفیت و بالابردن رضایتمندی مشتریان از محصولات تولیدی می باشیم.