صابون پس شویی مخصوص رنگ های راکتیو

ساختار:

اسیدهای چرب اتوکسیله، پلی اکریلاتها و الکیلفوسفوناتها، نانیونیک – آنیونیک

موارد استفاده:

صابون مناسب پس شور برای رنگ‌های راکتیو همراه با خاصیت دیسپرس‌کنندگی بالا

خواص:

  • - مایع شفاف و بی‌رنگ
  • - جرم مخصوص در دمای 20 درجه برابر g/cm3 1,12
  • - به راحتی در آب سرد حل می‌شود.
  • - pH محلول gr/Lit 10 حدود 7
  • - مقاوم در برابر pH اسیدی و قلیایی
  • - دارای خاصیت جدا‌سازی رنگ‌های هیدرولیز شده از سطح پارچه
  • - خاصیت دیسپرس‌کنندگی عالی
  • - مقاوم در برابر حرارت بالا
  • - با کف کنترل شده.
  • - فعالیت سطحی بالا