آنزیم پرز بر ساختار:

آنزیم سلولاز

موارد استفاده:

برای از بین بردن پرز و برای تکمیل ضد پرز دائمی الیاف سلولزی مناسب برای پارچه‌های گرد و تخت

خواص:
  • مایع قهوه‌ای
  • وزن مخصوص در 20 درجه سانتیگراد در حدود 10 g/cm3
  • به راحتی در آب سرد حل می‌شود
  • PH در محدوده 5-7
  • بیشترین اثر در دمای 55 درجه سانتیگراد و 4/5-5/5 PH
  • حساس به مواد سفیدگری و مقادیر PH قلیایی
  • حساس به نمک‌های فلزی سنگین از قبیل مس، منگنز و روی
  • مقاوم در برابر شستشو