نرم کن کاتیونیک پرک با خاصیت ضد زردی ساختار:

تهیه شده از مشتقات اسید چرب کاتیونیک

موارد استفاده:

نرم کننده عمومی برای پروسه تکمیل پارچه‌های حلقوی و تارپودی و نخ از همه نوع الیاف

خواص:

- به صورت پرک سفید متمایل به زرد  و مایع

- درجه ذوب 80-75 درجه سانتیگراد

- خاصیت نرم‌کنندگی بالا و خاصیت پرکنندگی

- کف کم

- قابل ترکیب با مواد تکمیلی کاتیونیک و نانیونیک

- هیچگونه اثر گذاری منفی بر ثبات‌ها ندارد

- با سفید کننده‌های نوری قابل ترکیب در یک پروسه نمی‌باشد