یکنواخت کننده مخصوص رنگ های راکتیو

ساختار:

تهیه شده از آروماتیک سولفونات و مشتقات اکریلیک اسید اصلاح شده ، آنیونیک

موارد استفاده:

بعنوان یکنواخت کننده رنگرزی با رنگ‌های راکتیو در سیستم‌های رمق کشی

خواص:

  • - کنترل کننده جذب رنگ در زمان فیکسه شدن
  • - ممانعت از تجمع رنگ و ممانعت از تشکیل کلوئیدها
  • - محافظت از رنگ در برابر آبهای زیرزمینی حاوی کلرین
  • - مقاوم در آب سخت
  • - قابلیت حل شدن در آب سرد
  • - کف کم
  • - یکسان کننده شیب جذب در رنگ‌های راکتیو
  • - مایع قهوه ای رنگ
  • - جرم مخصوص در 20 درجه سانتیگراد برابر 1,2 gr/cm3
  • - pH حدود 7