شرکت لیا فام شیمی وارد کننده و ارائه دهنده رنگ های نساجی از جمله رنگ های دیسپرس و راکتیو می باشد.

رنگ های وارداتی این شرکت از معتبرترین کارخانه های تولید رنگ دنیا با کیفیت و ثبات عالی می باشند. فهرست رنگ های موجود جهت فروش به شرح ذیل می باشد: