کارخانه لیافام شیمی

کارخانه لیا فام شیمی در سال 1381 در شهرک صنعتی لیا واقع در جاده بوئین زهرا به قزوین در زمینی به مساحت 2500 مترمربع افتتاح گردید. زمینه فعالیت این کارخانه، تولید مواد کمکی نساجی با استفاده از مواد اولیه وارداتی طبق نسخه ارائه شده می باشد.

کارخانه لیا فام شیمی مجهز به خطوط پیشرفته تولید با بهره گیری از راکتورهای تحت فشار خارجی و سیستم های انبارداری مدرن و آزمایشگاه مجهز به انواع تجهیزات تست مواد نساجی محصولات خود را تولید و از نظر کیفیت تضمین می نماید.